راست چین برای تمامی محصولات خود بعد از خرید آن ها به شما کاربران به مدت یک سال پشتیبانی ارائه می دهد.