چشم انداز راست چین این است که هر فرد بتواند در کمتر از ۱۰ دقیقه برای خود یک سایت با کیفیت ایجاد نماید.